Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Ugramonostora

Bihar vármegyében Nagyváradtól délnyugatra az országhatár magyar oldalán a mai Biharugra község területén állott a Szűz Mária tiszteletére épített monostor, amely 1214-ben a Váradi Regestrum ban tűnik fel először. 1235-ben a Barsa nembeli herceg felesége, Benedikta egy szolganőt és annak két fiát az ugrai egyháznak adta. 1325-től már mint birtokot ( possessio) említik. Ekkor a Szűz Mária monostoron kívül Szent Jakab temploma is van Ugrának és a kettő között gyümölcsöskert. A falut a 16. század elején is még Monostorosugrának nevezték. A község mai református temploma talán a monostor helyén áll, mert vannak benne románkori részletek.

Csánki I. 627; Györffy I. 679; MRT VI. 25-26.