Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Berzétemonostor

1225 - 1465

Névalakjai: 1225 abbas et monachi Sancti Spiritus diocesis Quinqueecclesiensis, 1263 monasterium Sancti Spiritus de Wolko, 1377 possessio Monostor abbatis Sancti Spiritus de eadem, 1394 Berzete Monosthora, 1401 Berzetemonostora, 1422 monasterium sive abbacia Sancti Spiritus de Walko alias Berzethemonostora nunc wulgariter apellatum, 1427 Monostor, in qua est claustrum lapideum, fratrum ordinis Sancti Benedicti in Honorem S. (Spiritus), [1] 1465 abbas de Monosthor, 1484 oppidum Monostor. A mai Nustar név nyilván a Monostorból származik.

A pécsi egyházmegye drávántúli részében, Valkó vármegyében, Vukovártól nyugatra, a mai Nuštar (Horvátország) helyén állott a Szentlélekről nevezett monostor.

Alapítási körülményei ismeretlenek. Zsigmond király 1427-i levele bencés monostornak írja. Más adat nincs a renddel való kapcsolatáról. III. Honorius pápa 1225-i leveléből tudjuk, hogy már elődje III. Ince pápa foglalkozott a jeruzsálemi ispotályosok vagyis a johanniták és a szentléleki szerzetesek között felmerült viszállyal. A pécsi püspök megbízottai állították, hogy az ispotályosok a nevezett monostort kifosztották. Az ügyet nem sikerült elrendezni, mert a megbízott esztergomi érsek is, meg az erdélyi és aradi prépost is meghalt, ezért a pápa a bakonyi (zirci) apátot és a székesfehérvári prépostot és éneklőkanonokot kérte fel a felek kibékítésére. [2] 1381 és 1396 között a monostor kegyuraságának harmad része és több birtoka is Berzétei Miklóstól megegyezés alapján Garai Miklós kezére kerültek. 1419-től pedig már minden a Garaiak kezében volt. 1422-ben a Garaiak a valamikor gonoszok által lerontott és birtokaitól megfosztott monostort újjáépítették és szerzetesekkel benépesítették. 1427-ben a castellum, amely valószínűleg a monostort is magába foglalta, Dabasi Péteré volt, 1485-ben pedig a királyé. További sorsa ismeretlen.

Apátok: Mátyás 1353, Miklós 1465.

Épülete a török időkben is épen maradt. Kéttornyú pompás templomát 1729-ben Coseau földesúr földig lebontatta. Anyagából a helységtől délre kúriája mellett kápolnát és tehénistállót építtetett. [3]

Brüsztle III. 946-953; Csánki II. 279-280, 367; PRT XII/B 341-343.


[1] Fejér X/6 864.

[2] Theiner I. 55.

[3] Brüsztle III. 948-949.