Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

IMPRESSZUM

@ Az eredeti mű kiadója: a Pannonhalmi Bencés Főapátság, VÁRSZEGI Asztrik főapát

@ Az eredeti mű szerkesztője
TAKÁCS Imre

A szerkesztő munkatársa
VERŐ Mária
STRONG, Lara (English text)

A Történeti katalógust lektorálta
SOLYMOSI László

@ A katalógustételek szerzői
Cséfalvay Pál (Cs.P.)
Kiss Etele (K.E.)
Koncsek Ildikó (K.I.)
Kovács Zsuzsa (K.Zs.)
Körmendy Kinga (Ky.K.)
Lovag Zsuzsa (L.Zs.)
M. Kozák Éva (K.É.)
D. Mezey Alice (M.A.)
Papp Szilárd (P.Sz.)
Raffay Endre (R.E.)
Ritoók Ágnes (R.Á.)
Rozsondai Marianne (R.M.)
Stanojev, Nebojsa (N.S.)
Szovák Kornél (Sz.K.)
Szőke Béla Miklós (Sz.B.M.)
Takács Imre (T.I.)
Tóth Melinda (T.M.)
Tóth Sándor (T.S.)
Végh András (V.A.)
Veszprémy László (V.L.)
Wehli Tünde (W.T.)

Fordítások
Dunai Ervin
Jékely Zsombor
Palmer, Matthew
Pokoly Judit
Roper-Evans, Emma
Rencsényi Beatrix
Strong, Lara
Scholtz Kinga
Sellei Iván

Rajzok
Koppány Tibor
Koppány Tiborné
Sarkadi Márton
Tóth Sándor
Váliné Pogány Jolán
valamint az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Tervtára

@ Fotók
Mudrák Attila

Dömötör Mihály
Hack Róbert
Makky György
Szabó Tamás
Szepsy Szűcs Levente
a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Intézetének archívuma
az Országos Műemlékvédelmi Hivatal Fotótára
az Országos Széchényi Könyvtár fényképarchívuma
a Pannonhalmi Bencés Főapátság fényképarchívuma
Zágráb / Zagreb, Archeološki Muzej
valamint a szerkesztő és a szerzők archívuma

A katalógus digitális változatát szerkesztette
VERŐ Mária

Szoftver:
Alma Mater Zala Bt., Nagykanizsa

A katalógus digitális kiadását támogatta
Nemzeti Kulturális Alapprogram