Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Frankavilla

1230 - 1370

Névalakjai: 1181-ben Sancta Crux in Marchia iuxta Francam Villam, 1230-1333 monasterium Sancte Crucis, 1366 Frankavilla, 1370-1379 Nagolaz (Nagyolasz). Ez utóbbiból keletkezett későbbi neve: Mangyelosz. Ma Jugoszláviában Mandjelos.

Frankavilla a kalocsai és a pécsi egyházmegye határán feküdt, ezért hol a Kalocsához tartozó szerémi főesperességben, hol a Pécshez tartozó marchiai főesperességben tűnik fel. Később Szerém vármegyéhez számították. A városban vagy a város mellett állott a Sancta Crux (Keresztúr) templom és monostor, amelynek pontos helyszíne ismeretlen.

Alapítási körülményei és kegyurasága ismeretlenek. 1366-ban Frankavilla apátja, János, a bencések mogyoródi tartományi káptalanján tanúskodott Garáb bencés apátja ellen. Ez az egyetlen adat bizonyítja a monostornak a bencés rendhez való tartozását. A Fruska Gora déli lábánál fekvő Frankavilla már a 11. században Marchia, a későbbi Szerémség jelentős városa volt. A Bouillon Gottfried által vezetett első keresztes had Magyarországon áthaladva 1096. június 24. táján három napra ott pihent meg. [1] 1162 körül a Milánóból elmenekült polgárok egy része a magyar király jóvoltából Frankavillában telepedett le, és a várost újjáépítette. [2] 1179-ben III. Sándor, 1181-ben III. Lucius pápa oklevele a Frankavilla melletti Sancta Cruxot (Keresztúrt) a lotharingiai Riéval (Regia Vallis) premontrei apátság egyházai között sorolta el (1179: Locus Sancte Crucis in Marchia, qui antiquitus Heremus vocabatur. 1181: Locum Sancte Crucis in Marchia iuxta Francam Villam). [3]     1230-ban királyi oklevél említi a Sancta Crux monostort, amely Egyed főúrtól a szerémségi Solt földjének negyed részét kapta, míg testvére Miklós egy másik negyedrészt a Szentlélek monostornak (Berzétemonostor) adott. [4] - 1241-ben a kunok bosszúból vezérük, Kötöny haláláért feldúlták a várost. [5] 1297-ben Frankavilla apátját említik. [6] A monostor ekkor már nem lehetett a premontreieké, mivel magyarországi elöljáróikat, a kezdeti időket kivéve, nem apátoknak, hanem prépostoknak nevezték. Egyébként ez a monostor a premontreiek első, 1234. évi monostorjegyzékében és a későbbiekben sem szerepel. Horváth T. A. téved, amikor azt állítja, hogy 1294-ben a premontrei monostorok között előfordul. [7] 1323-ban Atinai Egyed halálával Maróti István fiai: Mihály, Kelemen és István szerezték meg a monostor feletti kegyuraságot. [8] 1333 körül a pápai tizedjegyzék megemlíti, hogy Sancta Crux apátja nem fizetett semmit. [9] Ugyancsak a pápai tizedjegyzékben tűnik fel először a város másik neve: Nagyolasz (Nogolasy, Naghaloz). [10] Később ez utóbbi név lesz általános. 1366. október 21-én a magyarországi bencés apátoknak a mogyoródi monostorban tartott káptalanján Miklós rudinai, János szentgergelyi, János frankavillai és István szentjakabi apát esküvel és élőszóval tanúsították, hogy mind az a vád, amit Albert földvári és Pál almádi apát kiküldött vizitátorok Konrád apát botrányos életéről, monostoráról, Garábról és "grangiájáról" Béláról írtak, az igazságnak megfelel. [11] 1370-1379 táján még egyszer említik a nagyolaszi apátot, [12] azután, nyilván a török veszedelem miatt nyoma veszik. Birtokairól nem tudunk, és apátjai közül is csak a már említett Jánosnak neve maradt fenn 1366-ból.

Csánki II. 236, 258; PRT XII/B 431; Horváth A. 1927, 460-461; Horváth A. 1930, 363-366; KMTL 477.


[1] Gombos I. 44, 292.

[2] Gombos III. 2258.

[3] Hugo 1736, 409, 414.

[4] Wenzel XI. 222, 227; RegArp n. 467.

[5] Rogerius: Carmen miserabile: Gombos III. 2075.

[6] Wenzel XII. 603.

[7] Oszvald 1957, 237-238; Horváth A. 1927, 461.

[8] Csánki II. 236, 258.

[9] Vat I/1 175.

[10] Vat I/l 305, 412.

[11] PRT II. 511-512.

[12] Csánki II. 236.