Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Kolos

1230 - 1547

Névalakjai: 1230 monachus de Clus, 1295 ecclesia Beate Virginis Marie de Kolos, 1317 Kolusmonustura, 1324 monasterium Beate Virginis Marie de Klus.

A nyitrai egyházmegyében, Nyitra vármegyében, Kolos község (ma Szlovákiában Vel’ký Klíľ) vagy Kolos Hradistye (Klíľske Hradiąte) területén állott a Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt monostor.

Alapítási körülményei ismeretlenek. Apátja négy bencés apáttársával együtt 1327-ben a nyitrai káptalannal átíratta III. Honorius pápa bulláját a bencéseknél tartandó káptalanokról. 1342-ben definitor volt a visegrádi káptalanon. Esztergomban 1230-ban a Szent Istvánról nevezett ispotályosoknál a pannonhalmi apát és a veszprémi káptalan peres ügyében Albert kolosi szerzetes is tanúskodott Egyed pápai kiküldött előtt. 1293-ra és 1327-re keltezett hamis oklevélben apátja Szent László alapításának mondta a monostort, amelyet a király kivett minden világi hatalom alól. 1332-ben László apát 10 márka évi jövedelem után fizetett pápai tizedet. János apát az 1500-as évek elején Rómába zarándokolt, és a pápa intézkedését kérte a monostor védelmére. II. Gyula pápa 1507-ben a garamszentbenedeki apátot bízta meg a feladattal. A következő évben, 1508-ban a rendi vizitátorok a nagyhéten látogatták meg az apátságot. Csak egyetlen szerzetest találtak ott. Az épületek jó állapotban voltak, mert az utolsó apát, János dicséretes munkát végzett. Piros cseréppel befedette a templomot, rendbe hozatta az épületeket és a szobákat. Az új apát azonban állandóan Budán tartózkodik, és a monostorban még csak egyszer járt. Attól kell tartani, hogy az eddigi eredmények veszendőbe mennek. Találtak a monostorban két aranyozott ezüstkelyhet réztalppal, két jobb és két silányabb kazulát, egy ezüst keresztet, egy kéziratos és két nyomtatott misekönyvet, továbbá számos régi könyvet. A jobbágyok száma ekkor 32. Az állatállomány 7 tehén és borjú, 12 sertés. György apát 1511-ben résztvett az apátok győri gyűlésén és 1515-ben a pannonhalmi káptalanon. A kettős királyválasztást követő országos felfordulásban a kolosi apátság sem maradt biztonságban. Zablati Hrusói János halálos fenyegetésekkel szerezte meg Lukács apáttól, aki 1536-ban kijelentette, hogy a megfélemlítéssel kicsikart adomány érvénytelen. Nemsokára ezután Újlaki Lőrinc győri püspök tette rá a kezét az apátságra. Közben a Podmaniczkyek dúlták a vidéket. 1547-ben Kolost is megszerezték Ferdinánd királytól és ott várat építettek. Az országgyűlés ezt még abban az évben betiltotta, de hasztalanul. 1559-ben a kolosi Szent Miklós plébániatemplomról írnak. 1560-ban még említenek kolosi apátot, de ez már csak cím lehetett. A következő években nagyszombati domonkosok, majd nyúlszigeti domonkos apácák lakták időlegesen az épületeket. 1615-ben a nagyszombati jezsuiták kapták meg az apátsági javadalmat.

Apátok: (Albert 1293), László 1327, János 1342, György 1347, János 1352, István 1359, Miklós 1402-1407, János 1430, János 1507, György 1511-1519, Lukács 1536.

Az apátság pontos színhelye és maradványai nem ismertek.

Czinár I. 262-263; Rupp I/2 609-610; MVV Nyitra, 108, 544-545; PRT XII/B 177-182; Hodál 1931, 30-53; KMTL 363; Györffy IV. 410-411.