Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Kompolt

1280 - 1500 körül

Névalakjai: 1280 monasterium Beate Virginis de Kompold, 1232/37 abbas de Compolth, [1] 1400 monasterium sancte Marie in Compolt ordinis Sancti Benedicti.

Az egri egyházmegyében, Heves vármegyében, a kompolti Grassalkovich kastély helyének szomszédságában állott a Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt kompolti monostor.

Alapítási ideje ismeretlen. Az Aba-nem Kompolti és Lipóci ágának monostora volt. A bencésekhez tartozását csupán egy pápai oklevél bizonyítja 1400-ban. IV. László király 1280-ban a kompolti Szűz Mária monostor karbantartására elrendelte, hogy a helységen áthaladó só-, hal- és borszállító szekerek után vámot tartoznak fizetni. Ugyanez idő tájt IV. László itt adta ki két oklevelét. A következő században az apátság több oklevelet szerzett említett kiváltságának védelmére. 1299-ben az Aba-nem osztozkodásakor a Lipóczi ág tagjai kapták Kompoltot. 1323-ban Heves vármegye ott tartotta gyűlését. A vámszedés úgy látszik nem jelentett biztos bevételt a monostornak, ezért az apát 1400-ban a pápához fordult és kérte, hogy az apátság közelében álló Szent Margit plébániatemplomot csatolja az apátsághoz. Az apátság évi jövedelme a 10 forintot nem haladta meg, a Szent Margit templomé a 6 forintot. A pápa a mogyoródi apátra bízta az ügy lelkiismeretes intézését. [2]

Apátok: Miklós 1347-1367, László 1370-1372, Márton 1399, Demjén 1409, Tamás 1430-1436, Miklós 1438. [3]

Telekessy István egri püspök engedélyével 1698-ban a monostor maradványainak építőanyagát Kápolna temploma építéséhez elhordták. Helyén és maradék falaiból 1750-ben Grassalkovich Antal kastélyt építtetett, amely ma Mezőgazdasági Kísérleti Intézet. [4]

Czinár I. 307; Rupp II. 81; PRT XII/B 395-396, 397-398 (Dabolcz); Kovács B. 1966, 83-84 és 78 (ábra); Heves megye III. 366-367; Soós 1985, 227-228; Györffy III. 109-110; Kovács B. 1987, 98-99.


[1] A pápai tizedjegyzékben a kompolti apát négyszer fordul elő. Ha összehasonlítjuk a Vat I/1 356 és 171-172 lapjain felsorolt apátságokat, akkor világos lesz, hogy a Dobalch névforma a Compolth torzult formája, mert nyolc apátság között pontosan ugyanazon a helyen áll. Ez a Liber taxarum igen romlott névalakjai között ( Theiner I. 602) S. Marie de Olbach néven található az egri egyházmegyében. A torzult névalakokból Sörös Pongrácz egy Dabolcz nevű apátságot teremtett (PRT XII/B 397-398).

[2] Vat I/4 276-277.

[3] Kovács B. 1966.

[4] Soós 1985.