Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Mogyoród

(1077 körül) - 1235 - 1482

Nevét a középkorban Monyorod vagy ehhez közelálló alakban írták. Szent György mint a monostor védőszentje 1366 és 1482 között sokszor előfordul.

A váci egyházmegyében, Pest vármegyében, a mai Mogyoród község területén a Klastrom-hegyen állott a Szent György tiszteletére emelt apátság. 1725-ben még láthatók voltak romjai.

Alapítója és kegyura a király lehetett, jóllehet erre egyértelmű adatunk nincsen, mert kegyurát sehol sem említik. A királyi alapítást valószínűsíti, hogy apátja többször kapott pápai megbízást, ami a magánkegyúri monostoroknál ritkán fordul elő. Viszont az esztergomi érsek joghatósága alatt álló királyi egyházak sorában hiába keressük. A bencésekhez való tartozása kétségtelen, mivel 1337 és 1342 között a garamszentbenedeki apát fáradozik visszaszerzésén, 1366-ban ott tartják a rend tartományi káptalanját, és megszüntetésekor, 1482-ben is bencésnek írja a pápa. 1074. március 14-én Géza és László hercegek egyesült hada, amelyet Ottó morva herceg csapata is támogatott, Monorod-nál győzött Salamon király serege felett. László az ütközet előtt megfogadta Szent Mártonnak, hogy ha az Úr győzelemre segíti, akkor templomot épít tiszteletére. A győzelem után felépítették a helyszínen a templomot. [1] Ennek kapcsolata a később feltűnő apátsággal feltételezhető, de nem bizonyítható, egyrészt mert Szent Márton templomot Mogyoródon az oklevelek nem említenek, másrészt az apátságot érintő oklevelek sem hivatkoznak Szent Lászlóra, mint alapítóra. A monyoródi apát 1235-ben egy pápai oklevélben tűnik fel először, amikor a váci püspökkel együtt megbízást kapott, hogy a király káplánjait oldja fel az egyházi büntetések alól, amelyekkel Jakab prenestei püspök, pápai legátus illette azokat. [2] 1337-ben a pápa megbízta az egri püspököt, hogy Szent Benedek rendjének Bulcs, Bizere, Garáb és Monyoród nevű apátságát, amelyeket egy István nevű ember, aki nem pap és a bencés ruhát is önkényesen vette magára, egyedül bitorol, szerezze vissza a rendnek. István nem tart szerzeteseket, zsolozsmát nem mond, a monostorok javait saját profán céljaira fordítja, gyakran világi öltözetben fegyverrel jár, és bomlott életet él. [3] A feladat megoldását Szigfrid garamszentbenedeki apát eredményesen vállalta magára, ezért 1342-ben a visegrádi rendi káptalangyűlés elrendelte, hogy az apát költségeit a megnevezett monostorok évi részletekben térítsék meg. A monyoródi apát évi 12 aranyforintot tartozott fizetni 9 éven át. [4] Az apátság ezután annyira megerősödött, hogy a rend 1366-ban ott tarthatta magyarországi tartományi ( provincale) káptalanját. [5] 1403-ban a pápa megerősítette az apátságot 13 Pest megyei falutól járó dézsmaszedésben. [6] 1413-1414-ben az apát négy alkalommal kapott pápai megbízást. [7] 1488-ban IV. Sixtus pápa Mátyás király kérésére megengedte, hogy a monyoródi Szent György apátságot, amelynek a király szerint már nincs konventje és nincs apátja, az óbudai prépostsággal egyesítsék, és az apátságot véglegesen megszüntessék. 1491-ben Dénes váci prépost és a váci püspökség tette rá kezét. [8]

Apátok: Henrik 1391-ig, azután zobori apát, Ulrik 1417, Jakab 1424, Konrád 1439, korábban visegrádi apát, Péter 1453.

1747-1749-ben a mai plébániatemplomot a monostor köveiből építették. 1986-ban fel-tárások kezdődtek a monostor helyszínén Kvassay Judit régész vezetésével.

PRT XII/B 398-401; Farkas 1974, 410-413; Farkas 1979, 13-17; Györffy IV. 531-532.


[1] Képes Krónika. In: Gombos I. 637-638.

[2] Theiner I. 136.

[3] PRT II. 386-387.

[4] PRT II. 396-397.

[5] PRT II. 510-513.

[6] Vat I/4 592; Zs II/1 n. 2841.

[7] Zs IV. n. 409, 410, 540, 1205.

[8] Vespr III. 282, 321-322.