Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Sár

(1043) - 1426

Névalakjai: 14. században monasterium in Sarus, monasterium de Saar, 1323 monasterium Beate Virginis de Saar, 1339 Saarmonostora.

Az egri egyházmegyében, Heves vármegyében a mai Abasár község területén, a belterület legmagasabb pontján, a kultúrház és a tűzoltószertár helyén állott a Boldogságos Szűz sári monostora.

 Alapítója Aba Sámuel király, aki feltehetően királysága idején, 1042-1044-ben létesítette a monostort. Bencés voltát igazolja Zsigmond király oklevele 1421-ből, amikor a monostort, amelyben bencés apát, szerzetesek és testvérek laknak (in quo abbas et monachi et fratres ordinis Sancti Benedicti positi haberentur) Kompolti István kegyurasága alá helyezte. [1] A 14. századi Képes Krónika elbeszélése szerint Sámuel király a ménfői csatavesztés után a Tisza felé menekült, de elfogták, és azok, akiknek uralkodása alatt ártott, kegyetlenül lemészárolták, s helyben eltemették. Néhány év múlva kiemelték ideiglenes sírjából, és saját monostorában, Sároson temették el ( sepelierunt in proprio monasterio in Sarus). [2] A sokfelé ágazó népes Aba nemzetség monostora volt, azon belül a Csobánka ágát kegyurasága az alapítás jogán illette meg. Károly király azonban elkobozta azt tőlük, és a rokon Kompold fia Pál fia Imrének adta. [3] 1348-ig, majd 1421-ben újra vita folyt a nemzetségen belül a kegyuraság megosztásáról. 1390 és 1424 között az apát 15 alkalommal kapott pápai megbízást vagy értesítést. 1426 után az oklevelek teljesen elhallgatnak a monostorról. Apátja 1332-1335-ben évi 100 garas pápai tizedet fizetett, így évi jövedelme mindössze 1,6 márka lehetett. A monostor birtoka volt Heves vármegyében Vécsek (1261), amely Kisköre mellett állott, Nyésta (1264, ma Jászapáti), továbbá Borsodban Szomolya fele (1275) és Apáti Abaúj vármegyében.

 Apátok: Pál 1332, Péter 1406, Ambrus 1504. [4]

 A bevezetésben említett helyen feltártak egy 11. századra tehető körtemplomot későbbi bővítésekkel.

Czinár I. 202-203; II. 229-230; Rupp I. 98-100; Csánki I. 69, 84; PRT XII/B 361-364; Kovács B. 1966, 71-73; Heves megye I. 457, 459, 460, 464; Györffy III. 130; KMTL 27.


[1] Fejér X/6 393-395.

[2] Gombos I. 620, (u. ott. 980, 985, 988); SRH I. 332 (u. ott 177, 208).

[3] Fejér VIII/2. 538-542.

[4] Estei Hippolit, 154.