Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Szerencs

1247 - 1556

Névalakjai: 1271 monasterium de Seremch, 1349-1424 Zerench, 1375 monasterium Sancti Petri de Zerench, 1508 Monasterium Sanctorum Petri et Pauli apostolorum in Zerrenche.

Az egri egyházmegyében, Zemplén vármegyében, a 16. század közepén épült, ma is látható vár helyén állott a Szent Péter és Pál apostolokról nevezett apátság. A Bogát-Radvány nemzetség birtokán állt, annak monostora volt, kegyuraságához a nemzetség ágai formáltak jogot. Alapítási ideje ismeretlen. Apátja 1329-ben a bencés káptalanra ment. [1] 1508-ban a pápa megerősítette a pannonhalmi főapát által kijelölt bencés szerzetest a szerencsi apátságban. [2] Ha az apátság már 1241 előtt fennállott, a pusztulást a tatárjáráskor aligha kerülhette el, mert az országra törő tatár seregeknek éppen útjába esett a Sajó és Pest felé. A Bogát-Radvány nemzetséggel való kapcsolatát az is igazolja, hogy messze, Zalában, a mai Balatonfüred tájékán fekvő Kék faluban is volt birtoka, szőleje, amikor a nemzetségnek is voltak arra birtokai. 1247-ben említik először: Móg apát és a kegyurak beleegyeznek egy szomszédos birtok eladásába. A kegyuraságról számos oklevél fennmaradt. Ezek közül a legjelentősebb Bebek Detre nádornak 1400. február 21-én kelt nagyterjedelmű ítéletlevele. A kegyúri nemzetség két egymással szembenálló ága, az izsépi és a monoki ág 15 korábbi oklevelet mutatott fel. Ezek jó betekintést nyújtanak egy magyar nemzetségi monostor viszonyaiba. Kitűnik, hogy a kegyurak jelölték ki az apátokat. Tetszésük szerint vettek el az apátság javaiból, majd az egri püspök felszólítására visszaadtak 120 köböl gabonát, 30 hold földet, 8 ökröt, 4 tehenet, 22 juhot, 10 sertést, 2 lovat, könyveket, kelyheket, egyházi felszereléseket, és sajátjukból befedték a monostort. A nádor úgy ítélt, hogy a birtokok egyedül a monostort illetik. A ius patronatus 2/3 részben Cselei Miklóst és Izsépi Mátyás fiát Márkot, 1/3 részben Monoki Sandrinus fia Tamást és Simon fia Jánost. A jövedelem és a jobbágyok felett az apát rendelkezik. Az apátság szerencsi birtokán a patrónusok rezidenciát nem építhetnek. Kötelesek az apátot megvédeni. Joguk van apátot választani, és ha az a javakat elherdálja, forduljanak a megyés püspökhöz és az apát feljebbvalóihoz. [3] Az apátság életéről csupán néhány birtokügyet tárgyaló oklevél maradt fenn. Birtokai Szerencsen és a szomszédos Újőrön feküdtek. 1334-ben az apát 24 garas pápai tizedet fizetett, ami csupán 0,4 márkának felel meg.

 Apátok: Móg 1247, János 1262, János 1330, Mátyás 1335 körül, [4] János 1349, Egyed 1349-1383, János 1400, Jakab 1424-ig, azután mogyoródi apát, Miklós tripolisi püspök gubernátor 1445, Szikszay Péter 1508, Nagyszombati Márton 1508-ig, azután tatai majd 1518-tól kolozsmonostori apát, Musinai Gerván János 1526-ig, azután csanádi püspök, Monoszlói Péter 1550, Jakabházi Lukács (az egri ágostonosok perjele) 1554. [5]

Rupp II. 322-325; Csánki I. 363, 380; PRT XII/B 391-394; Barna 1931; Détshy 1988, 229-242 (2. kiadás).


[1] Zs II/1 14-18, n. 98.

[2] PRT III. 614-615.

[3] Zs II/1 14-18, n. 98.

[4] Vat I/1 251. Itt az abbas monasterii Sancti Petri ordinis Sancti Benedicti bizonyára Szerencsre vonatkozik, és nem kell feltételeznünk még egy Szent Péter apátságot az egri egyházmegyében, amint Sörös Pongrácz tette ( PRT XII/B 390).

[5] Rupp II. 324-325.