Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Bozók

Hont vármegyében 1124 és 1131 között a Hontpázmány nembeli Lampert ispán nejével, Zsófiával, I. László király nővérével és fiával, Miklóssal alapított itt monostort Szent István király tiszteletére. Maradványai ma Szlovákiában Bzovík mellett láthatók. 1135-ben II. Béla összeíratta a monostor javait és népeit. Hont megyében volt 10 egész birtoka, Esztergom megyében 2 (az egyik Bény), Nógrádban 1, szőlők 3 faluban, földek és népek további 12 faluban, iparosok és cselédek. 1139-ből Alexius és Crispinus apátok neve maradt fenn. 1151 és 1181 között a premontreiek vették át. 1181-ben már mint a riévali premontrei apátság tartozékát erősítette meg a pápa. 1235-ben a premontrei monostorok ninivei jegyzékében az Olomouc melletti Hradisko (Gradec) filiájaként tűnik fel. Hradiskot 1151-ben vették át a premontreiek a bencésektől.

           

Rupp I. 128-131; PRT XII/B 182-183; Oszvald 1957, 240; Mencl 1935, 402-416, 510-519; Marsina 1965, 36-45; Codex diplomaticus Slovaciae I. 70-72; Györffy III. 182-184; KMTL 125-126.