Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Gerla

Békés megyében Békéscsaba északkeleti szomszédságában fekvő kicsiny település mellett, a Fehér-Kőrös egyik szigetén a 19. század első felében hatalmas romok álltak, és a "monostor ere", "monostor szigete" helynevek egy régi monostorra utaltak, amelynek apátját ( abbas de Gwrla) csak egyetlen oklevél említi: 1259-ben. A pápai tizedjegyzékben már csak a falu papja szerepel. 1531-től 1537-ig obszerváns ferencesek laktak Gerlán.

Az 1984-ben folytatott ásatás folyamán sikerült meghatározni a templom helyét, amelynek csekély maradványából 33 ,3 x 14,4 méteres belméretű, félkörös szentélyzáródású, háromhajós templomra lehetett következetni. Kolostorépület a templom déli oldalán nem került elő, az északi oldalon nem folyt kutatás. A szegényes leletanyag idomtéglákból és kőfaragványokból állt.

HO VI. 91; Bunyitay II. 385-387; Györffy I. 507; Jankovich 1985, 98-99.