Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Boldva

Borsod vármegyében, Miskolctól északra, a Bódva patak feletti magaslaton állott Keresztelő Szent János monostora, amelynek temploma máig megmaradt. Létéről csak pusztulásakor értesülünk. A Pray-kódexbe, amely Pannonhalma "cellájának", Pozsony-megyei birtokközpontjának, Deákinak a használatára készült a 12. század végén, kétszer is bejegyezték, hogy 1203-ban leégett Keresztelő Szent János Boldva mellett fekvő monostora. Ha volt benne szerzetesélet, akkor ezzel valószínűleg meg is szűnt. IV. Béla a monostor kegyuraságát Miskolc nembeli Fila prépostnak adta, de már 1249 előtt cserével vissza is vette tőle. A pápai tizedszedéskor, 1332/35-ben Szent János egyháza a falu plébániatemploma.

Háromhajós temploma a 12. században épült. A főhajó félkörrel zárul, a mellékhajókat keleten - amint az ákosi templom építői is tervezték - toronypár zárta le (35. kép). A torony falba épített lépcsőn át megközelíthető első emelete nyitott árkáddal kapcsolódik a templom teréhez (36-37. kép). Az északi falban belül két helyen egy-egy lépcső befalazott bejáratra utal. Kívül a templom északi oldalához csatlakozó alapfalak kolostorhoz tartozhattak.

SRH I. 121, 127; Czinár I. 308; Rupp II. 53-54; Csánki I. 169; Gerevich T. 1938, 30, 34, 37-38, 116, 149, 151, 234, 255. I. tábla; Györffy I. 760; Valter 1988; KMTL 117.


Kapcsolódó objektumok:

Fotó
Rajz