Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Debrő

Heves vármegyében a mai Feldebrő helyén épült az ország egyik legrégibb és legkülönlegesebb temploma a 11. század első felében. Első írásos említése a Váradi Regestrum ban található. 1219-ben a debrői monostor Nogud nevű jobbágyának bűne miatt Váradra kellett mennie ítéletre, hasonlóképpen 1221-ben Mihálynak. A pápai tizedjegyzékből 1332/37-ben arról értesülünk, hogy a debrői egyház a Szent Kereszt tiszteletére van szentelve, és Miklós nevű papja alesperes. A templom délkeleti szomszédságában egy azonos korú épület alapjait találták meg. Ezen kívül egy állatcsontból készült pásztorbot-fej utalhat egykori apátjára.

A templom legrégibb alakjának alapformája szabályos 20 x 20 m-es négyzet - ugyanakkora, mint az I. Béla által építtetett szekszárdi apátsági templomé -, mind a négy oldalon félköríves apszissal bővítve (38. kép). Öthajós boltozatát legbelül négy erőteljes, a szélek felé 12 karcsúbb pillér tartotta. Emelt szentélye alatt altemplomot építettek, nyugati irányban kinyúló, méltóságot jelző sírkamrával (39. kép). Györffy György véleménye szerint a templom címe és formája kapcsolatban lehet azzal, hogy István király 1018 körül keresztereklyét kapott a görög császártól, és az építtető Aba Sámuel lehetett. Az öthajós, kiemelkedő középrészű templom pusztulása után - a 12. század végén, vagy a 13. század elején - terét leszűkítve, szélső pillérsorát befalazva háromhajós alaprajzon állították helyre. Az átalakítás a 12. századi falfestményekkel gazdagon felékesített altemplomát nem érintette. Az eredeti épület térosztási rendszere a modern műemléki helyreállítás következtében a 18. századi plébániatemplomon belül ismét érzékelhető.

Kampis 1955 , 178-194; Kovács B. 1970, 124-125; Heves megye műemlékei II. 716; Györffy II. 77-78; Kovalovszki 1987; Tóth S . 1998, 51-53.


Kapcsolódó objektumok:

Fotó
Rajz
Kőfaragvány