Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Derzs

Bács vármegyében Bácsújfalu (ma Selenca Jugoszláviában) területén a 18. században Derzsa puszta feküdt, amely egy 1192-ben említett, Szent Megváltó tiszteletére szentelt monostor nevét őrizte meg. Ezt a tatárjárás után a birtokos Báncsa István esztergomi érsek (1243-1252) ágostonrendi kanonokoknak adta. A pápa 1255-ben a perjel és konvent kérésére az alapítást megerősítette. Eredete így a Báncsa-nemhez kapcsolható. Ágostonos prépostját 1473-ig említik.

Csánki II. 136; Györffy I. 217.