Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Harina

Doboka vármegyében épült régi kéttornyos temploma (Herina, Romániában) ma is fennáll. A tatárjárás előtt és utána is itt volt az erdélyi püspök egyik udvarháza. Korábbi adatunk nincs. Épülettipológiai alapon feltételezik, hogy nemzetségi monostornak épült, talán a Kacsics nemzetségnek, és csak később került a püspökség birtokába. 1449-ben Szent Péter apostol tiszteletére szentelt templomát említi. A község német neve 1806-ban Müntzdorf, ami később Mönchsdorfra változott.

A 12. század második felére datálható, három, váltakozó formájú pillérpárral osztott, háromhajós, 21 méter hosszú templom főszentélye félkörös záródású, az oldalhajók belül félkörös záródásúak, külső falsíkjuk egyenes (43. kép). A nyugati tornyai közül a déli jelenlegi állapotában 19. századi kiegészítés. A tornyok első emeletén és a főhajó nyugati szakaszában karzat található, amelyet az ákosi templomhoz hasonlóan az északi oldalhajóból lehet megközelíteni. Az épületen keleti toronypár megkezdett építésének nyomai is mutatkoznak. Szórványból származó, 12. századi harinai kőfaragványokat - köztük díszített oldalú kockaoszlopfőt - a nagyszebeni Bruckenthal Muzeum őriz (44-45. kép).

Klein 1954 , 141-149; Györffy II. 72; Entz 1994, 28-29, 101 és 7-8. sz. kép; KMTL 255.


Kapcsolódó objektumok:

Fotó
Kőfaragvány