Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum
TANULMÁNYOK

Nebojša Stanojev

A dombói Szent György monostor bizánci ikonjai

A dombói Szent György-monostor építőanyagának nagy részét a helyi lakosság a Fruška gora északi lejtőin fekvő, Rakovac nevű falu házainak építéséhez hordta el, még azt megelőzően, hogy 1963-ban megkezdődhetett volna a terület régészeti kutatása. A törmelék között találtak rá a bronzból készült ikonokra. [1] Feljegyzések szerint szövetmaradványok is voltak rajtuk, ami csoportos leletre utal. A többi adat, a származási hely, mennyiség, mint általában a vásárolt leleteknél, tisztázatlan. Az újvidéki múzeumba 12 bronztárgy került be, az itt bemutatottakon kívül még a trónuson ülő Istenszülő két ikonja, Szent Prokopius, Szent Pantaleon, egy lovas harcos képe, valamint egy griffekkel díszített szalagtöredék.

A háromhajós román-kori bazilika a 12. század elején épült. Az első templom felépítését bizánci építőmesterekre és kőfaragókra bízták. [2] A templom és a bizánci ikonlelet arra utalhat, hogy keleti szertartású kolostort alapítottak, valószínűleg görög/bizánci szerzetesekkel. Az akkori templonok ikonjai az architrávon (koszmitiszen) helyezkedhettek el, nemesfémből és zománcból készültek. [3] Az ikonlelet darabjai közül a Dééziszt a trónuson ülő Krisztus, Mária és Szent György ikonja alkothatja (III.33-34, III.36). A kereszt szárát (III.38) szándékosan rongálták meg még akkor, amikor eredeti helyén, liturgikus könyv fedőlapján volt. A szárakat valószínűleg valamilyen féldrágakővel illesztették össze. Hasonló megoldásokat találhatunk a liturgikus könyveken kívül sztaurothékákon is. [4] A Trónuson ülő Istenszülő-ikon (III.34) valamivel gyengébb kivitelezésű munka, amelyre utólag vésték rá a feliratot és a cizellált részleteket. Lehetséges, hogy triptichon középikonjáról van szó, a darab párhuzamai is bronzból készültek, kétoldalt szentek ikonjaival. [5] Szent Miklós és Szent Vazul ábrázolása ereklyetartóhoz, diptichonhoz vagy triptichonhoz tartozhatott. (III.37). Az ereklyetartó zárjának fogantyútöredéke, bár nem része az ikonleleteknek, de mivel a kolostor területén találták, és készítésének kora is megfelel az ikonok kronológiájának, szorosan kapcsolódik a monostorhoz. [6] Hasonló jellegű nyitószerkezetet találunk egy 10-11. századi viking ereklyetartó ládán. [7] A karon látható indafonat és rombusz gyakori motívuma az elefántcsont tárgyaknak, ikonoknak, ereklyetartóknak és poharaknak is. [8] Szent György a bizánci uralkodók, így a Komnénosz uralkodóház védőszentje. A kolostor adományozóit védő ereklyék és ikonok is nyilvánvaló összefüggést mutatnak a 12. századi Bizánc udvari művészetével. Ez megnyilvánul a Szent Györgyöt, mint ünnepelt, győztes harcost ábrázoló ikonon, és az oroszlánnal vívott harcot ábrázoló medalionon, [9] hasonlóan a bronzszalag medalionjainak oroszlán- és a griff-ábrázolásain, [10] és griff-fej látható a kereszt szárának díszítményei között is (III.38). A leletek között a trónuson ülő Krisztus és mindhárom Trónuson ülő Mária-ikon nyilvánvaló udvari jellegzetességeket mutat. A bronzöntvényekről mára eltűnt az ezüstözés, és - ha volt - az aranyozás is.

A dombói Szent György-monostor Bizánc és Magyarország határterületére esik. Alapítását legkorábban Kálmán király uralkodásának idejére tehetjük, amikor a két uralkodóház jó viszonyban állt egymással, és ez a későbbi évtizedekben is fennmaradt. Ezen a területen gyakran változott a politikai és egyházi fennhatóság, és a legkülönfélébb művészeti és szellemi behatások érték. A Krisztus-ikon közel áll a bizánci Pantokrátor, de a nyugati Majestas Domini típusához is (III.33). Az alakok megformálásában feltűnnek a román stílusú szobrászat jellegzetességei is. Viaszvesztéses technikára utalnak azok a részletek, amelyek finom szerszámok és könnyed alakítás nyomait viselik, mint például a görög majuszkula-feliratok és a ferdén vésett vonalakkal hangsúlyozott felületek.


[1] Szekeres 1980, 79.

[2] Stanojev 2000, 392-393.

[3] Лазарев 1967, 186.

[4] Банк 1978, 32, 15/3. kép, 100, 78. kép.

[5] Банк 1978, 64, 51. kép.

[6] Zagreb, Arheolo ški Muzej, S-1837.

[7] Muhl 1990, 307, t. 15/1, 6. 19/1.

[8] Goldschmidt 1972, 83, 121; 1975, 13, 302; Даркевич 1975, 118-121.

[9] Nagy S. 1974, 30; Даркевич 1975, 238, 242.

[10] Nagy S. 1974, 32; Даркевич 1978, 242.

A tanulmány letöltése pdf formátumban