Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Dombó

1237 - 1470 körül

Művészettörténeti leírás

Névalakjai: 1237 abbas de Dombo, 1332-1406 abbas monasterii Sancti Georgii de Dombo, de Dumbo.

A kalocsai egyházmegyében, Szerém vármegyében, a mai Rakovac (Jugoszlávia) község mellett, a Dunától kb. 1 km-re Gradina nevű helyen láthatók a Szent Györgyről nevezett apátság maradványai.

Alapítási körülményei és kegyurai ismeretlenek. Ulrik apátja megválasztását 1348-ban a bencés apátok káptalanja megerősítette. Pál apát 1366-ban definitor volt a mogyoródi káptalanon, majd 1369-ben Pécsvárad apátja lett. 1449-ben András apát jelen volt az apátok szekszárdi gyűlésén. Így a monostor rendi hovatartozása kétségtelen. A romok között talált palmettás díszítésű faragott kövek korai alapításra utalnak. Első említésekor, 1237-ben birtoka határos a néhány évvel korábban alapított péterváradi ciszterci apátság birtokával. Az apátság jó gazdálkodására mutat, hogy apátja, Gergely a pápai tizedszedés éveiben, mind a hat évben fizetett, mégpedig az utolsó három évben, 1335-37-ben évi 14-15 márkát. Évi jövedelme ennek alapján legkevesebb 150 márka lehetett. 1348-ban még szabályosan és körültekintéssel történt Ulrik apát megválasztása. A konvent megválasztotta, az apátok káptalanja elfogadta, bemutatták az illetékes kalocsai érseknek, aki megerősítette és az apátságot neki "adományozta". [1] Ebből arra gondolhatunk, hogy talán az érsek volt az apátság kegyura. A törökök becsapásai miatt a 15. század második felében a monostor élete egyre veszélyeztetettebb lett. Valamikor 1467 és 1473 között a szerémi püspök kapta meg, miközben várrá alakították át.

Apátok: Miklós 1315 körül, azután kolozsmonostori, 1319-től pannonhalmi apát, Gergely 1332-1335, Ulrik 1348-tól, Pál 1366-1369, azután pécsváradi apát, János 1406, Márton fia Gergely 1411, Péter fia György 1416, András 1449.

Az apátság maradványait 1963-ban kezdték feltárni Rakovác község szélén a Gradina nevű romterületen, amit addig római maradványoknak véltek. Egy románkori háromhajós, félkörös záródású templom és egy arra épített 32 m hosszú, gótikus, poligonális záródású templom maradványai kerültek felszínre (v.ö. Dombó). A kolostor helye nem állapítható meg. Az ásatások folyamán igen gazdag palmettás faragott kő, használati tárgy, bizánci jellegű bronz ikonok ( III.33-38) kerültek elő. A közelben állott a Mindenszentek tiszteletére szentelt plébániatemplom, amely 1334 körül a pápai tizedszedéskor már fennállt. Alapjait megtalálták. A 15. század közepén erődítménnyé alakított monostor kaputornyának aljában Hunyadi János ezüst pecsétnyomóját találták. A templom az erődítés északi oldalát zárta le. A törökök már a 15. században is támadták, ekkor sérülhetett meg a templom északi tornya és nyugati homlokzata. 1526-ban Pétervárad bevétele után Dombót is bevették az Eszék és Mohács felé vonuló törökök. A várat és valószínűleg benne az apátság maradványait is 1702 tavaszán rombolták le. [2]

Czinár I. 273; Rupp III. 32-33; Csánki II. 243; PRT XII/B 432-434; Nagy S. 1974; Nagy S. 1987; KMTL 170; Gere 2000, 376-377; Stanojev 2000, 383-428, számos ábrával.


[1] Kollányi 1906, 213.

[2] Takáts 1904, 328, 339.


Kapcsolódó objektumok:

Fotó
Rajz
Kőfaragvány
Liturgikus emlék
Egyéb tárgyi emlék