Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Rudina

1279 - 1504

Művészettörténeti leírás

Névalakjai: 1279 Rodyna, 1366 Rudina, 1413 Monasterium Sancti Michaelis in Rudina, [1] 1516 abbacia ecclesie Beati Michaelis archangeli Rudina appellate ordinis Sancti Benedicti. [2]

A pécsi egyházmegyében, Pozsega vármegyében, Pozsegától nyugat-északnyugatra, Čečavac falu környékén állott Rudina Szent Mihályról nevezett apátsága.

 Alapítási körülményei és ideje ismeretlen, de építészeti emlékei alapján bizonyos, hogy jóval korábbi, mint első okleveles említése, 1279. Későbbi kapcsolatai nyomán a Borics-nemzetségben sejthetjük alapítóit. A bencésekhez tartozott. 1366-ban apátja a mogyoródi káptalanon tanúskodott, 1504-ben pedig a bátai apátság élére került. 1516-ban, amikor Hédervári Ferenc és Dessewffy Ferenc örökösödési szerződést kötnek, kifejezetten bencésnek írják az apátságot. 1279-ben tűnik fel az apátság először, amikor apátja a Borics rokonsághoz tartozó kegyurak, Odola fiai beleegyezésével egy birtokcserét végez. Csekély jövedelemre mutat az a feljegyzés, hogy Péter apát 1335-ben csupán 28 garas pápai tizedet fizetett. 1349-ben András mester, pozsegai prépost, királynéi alkancellár a monostor patrónusa. 1366-ban Miklós apát a mogyoródi rendi káptalanon többedmagával tanúskodott a garábi apátságot bitorló Konrád ellen. 1380-ban István apát azt panaszolja, hogy apátsága kegyurai, a Podversai Cserneki ( Deziszló) és a Godeznai család tagjai gonosz foglalókként használják a monostor hat felsorolt birtokát. [3] Ezek Podversa (ma Podvrško) körül feküdtek. 1395-ben egy volt pálos szerzetest találunk Rudinán, aki a pápai követ engedélyével lépett át a bencésekhez. 1423 körül a konvent Demetert, a szekszárdi apátság perjelét választotta meg apátnak. Az apátság évi jövedelmét ekkor 100 aranyra becsülték. 1443-ban a kegyuraságot a Tamásiak nyerték el, Az addigi kegyúr, a Cserneki család viszont 1464 előtt csaknem 200 aranyat kitevő kárt okozott az apátságnak. 1492-ben II. Ulászló rendelete szerint Hédervári Miklóst és fiait iktatták be patrónusuknak. Ekkor Tamás volt az apát, akit 1504-ben bátai apáttá választottak. A török veszedelem miatt Rudinán ekkor már nem volt szerzetes, ezért a patrónusok előterjesztése alapján a pápa a kommendátort nevezett ki az apátság javainak élére. [4] 1514-ben Cserneki Dessewffy Ferenc lett a patrónus.

 Apátok: György 1279, Miklós 1333, Péter 1335, Herman 1349, Miklós 1366, István 1380, János 1423 előtt, Demeter 1423, Márton 1444, 1464, Tamás 1492-1504.

Rupp I/2 409-410; Csánki II. 424-425, 446-447; PRT XII/B 351-356; Raduš 1973, XXI. n. 4, 31-40. ábra; Geber 1979, 105-135.


[1] Lukcsics I. 578, 586.

[2] Héderváry család oklevéltára I. 543.

[3] Fejér IX/5 430-432.

[4] Koller IV. 513-516.


Kapcsolódó objektumok:

Fotó
Rajz
Kőfaragvány
Egyéb tárgyi emlék