Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Pankota

Művészettörténeti leírás

Zaránd vármegyében, az egri egyházmegyének a váradi és a csanádi egyházmegyék közé ékelődő területén, mezőgazdaságra és szőlőművelésre igen kedvező vidéken települt helység (ma Pîncota Romániában). Itt, a Kopasz-dombon állt az az apátság, amelyről mindössze három írásos emlékünk maradt. 1202/03-ban Imre király oklevelében felsorolta az aradi prépostságnak birtokait, és ekkor Szentkirály szomszédos a pankotai apát falvával. Lehetséges, hogy ez már III. Béla 1177. évi adománylevelében is benne volt. 1217-ben a Váradi Regestrum szerint a pankotai apát és András kegyúr bíráskodtak a falu népe között. 1252-ben az apátságnak birtoka volt Pest vármegyében, Uriban. Ezután az apátságot többé nem említik. Állítólagos Szűz Mária patrocíniumát oklevél nem igazolja. Valószínű, hogy a 14. század elején a pankotai főesperesség székhelye lett. 1318-ban már vár állt körülötte királyi várnaggyal az élén. A monostor és a vár köveit a török idők után telepített lakosság házaihoz és 1807 körül az új templom építéséhez legnagyobb részt elhordták. (Az épület maradványairól és kutatástörténetéről részletesen: Pankota.)

RegArp n. 127, 202; Váradi Regestrum, 230; Wenzel VII. 338-339; Czinár I. 291-292; Rupp III. 79-80; Márki 1885, 196-202, alaprajzzal; Csánki I. 722, 724; Gerecze 117-118; Juhász 1927, 67-72; H. Móré 2000, 593-636.


Kapcsolódó objektumok:

Rajz