Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Szermonostora

Művészettörténeti leírás

Csongrád vármegyében épült monostor, amelynek feltárt alapjai ma is láthatók Ópusztaszer mellett. A Bor(-Kalán) nemzetség egyháza volt. 1233-ban II. András évi 1000 darab kősót engedélyezett részére. 1266-ban monostornak nevezik, és ekkor birtokrésze volt a baranyai Cselén. 1318. november 24-én I. Károly király oklevelét Szermonostorán ( Zeermunustura) keltezte. Ekkor fordul elő először ilyen névformában, majd 1329-ben még egyszer. Hogy a monostor Szűz Mária tiszteletére volt szentelve, arra bizonyítékot nem találtam. Apátról, szerzetesről egyetlen dokumentum se szól. Az egykori monostor kb. 1962-ig a környék kőbányája és tüzérségi célpont volt. Az 1970 után Trogmayer Ottó irányításával folytatott feltárások során a 11. századtól a templom nyolc építési periódusát állapították meg három egymástól különböző templom-típussal. Az utolsó a 12. század végén épülhetett. Ez toronypáros, háromhajós, 34 m hosszú, három félkörrel záródó márványpadozatos templom volt. A monostorszárnyak oszlopszobrokkal díszített kerengőt vettek körbe (48. kép) Az épületekről részletesen ld.: Szermonostora.

Czinár I. 270; Rupp I/2 727-732; Göndöcs 1883; Csánki I. 678; Karácsonyi 1897; Gerecze 275, 1148; Györffy 1959, 193-199, képekkel; Györffy I. 904-905; Trogmayer - Zombori 1980; Vályi 1986, 117-129; Trogmayer 1988, 15-59; KMTL 637-638; Trogmayer 2000, 81-105; Marosi 2000b, 107-122; Horváth F. 2000, 123-142.


Kapcsolódó objektumok:

Fotó
Rajz
Kőfaragvány